Med språket som främsta redskap
För Natalia Maximova har språket alltid varit något centralt. Idag driver hon sitt eget företag Kulturmedia Russian som erbjuder såväl tolkning som översättning från svenska till ryska.
– Jag tycker jättemycket om mitt jobb och det ger mig stor tillfredställelse när jag ser mina översatta texter läsas och användas av andra personer, säger hon.
Under sin uppväxt i Ryssland valde Natalia Maximova att utbilda sig till journalist i Moskva. Lite senare i livet, närmare bestämt 1993, flyttade hon till Sverige. Den första tiden i Sverige blev dock tuff eftersom lågkonjunkturen gjorde det svårt att få jobb. Natalia valde därför att fortsätta studierna, först det svenska språket och senare speciella tolk- och översättningskurser vid Stockholms Universitet. Idag är hon auktoriserad tolk samt utbildad facköversättare.
- Om det är något ord som jag inte kan så slår jag upp det direkt när jag kommer hem. Så har jag alltid gjort annars kan jag inte sova på natten, säger Natalia med ett leende.

Natalias styrkor som kontakttolk och översättare är att hon är väl påläst i ämnena hon arbetar med. Hon värnar alltid om en hög kvalitet på uppdragen hon utför, precis som med etiken, vilket har givit ett gott resultat. Idag anlitas hon flitigt av skolor, sjukhus, polisen och andra myndigheter för olika tolkningsuppdrag i Stockholmsområdet. När det gäller översättning så gillar Natalia att jobba med populärvetenskapliga skrifter. Hennes favoritämnen är turism, ishockey, kultur och medicin.
– Nyligen arbetade jag med en broschyr om nyblivna föräldrar, det var roligt, berättar hon.

Inför framtiden finns inga expansionsplaner för företaget. Kulturmedia Russian kommer istället fortsätta med tidigare samarbeten med olika översättningsbyråer samt bygga på långsiktiga relationer med de egna kunderna. Natalia vill också satsa mer på att målgruppsanpassa översättningar, något som hon tror kommer bli alltmer efterfrågat i framtiden.

Kulturmedia Russian

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 073 – 158 45 46


Email:
info@kulturmediarussian.com

Hemsida:
www. kulturmediarussian.com

Adress:
Kulturmedia Russian
Askersundsgatan 6, 11,5 tr
12467 Bandhagen

| 13 SENASTE FÖRETAGEN